Yggdrasil

Winterberries

winterberries

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H53.98%
Tuần67%
tháng88.11%

Hãy yên nghỉ

96.75%

Biến động

Độ biến động cao

Thanh toán

25

Tỷ lệ trúng%

12%