Yggdrasil

Winterberries

winterberries

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H58.66%
Tuần112.5%
tháng78.16%

RTP

96.75%

Biến động

Độ biến động cao

Thanh toán

25

Tỷ lệ trúng%

12%


Phương thức thanh toán
Theo dõi chúng tôi tại
bitcointalk
Giấy phép