wolf-gold
125 Vỗ tay

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H90.77%
Tuần93.47%
tháng94.57%

Hãy yên nghỉ

96.01%

Cược tối thiểu - tối đa

0.25 - 100 mBTC

Biến động

Biến động trung bình cao

Thanh toán

25

Tỷ lệ trúng%

42%