Betsoft

Wolf Moon Rising

wolf-moon-rising

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H48.3%
Tuần65.74%
tháng71.32%

Hãy yên nghỉ

96.53%

Biến động

Biến động trung bình

Thanh toán

25

Tỷ lệ trúng%

49.96%

Wolf Moon Rising