Betsoft

Yak, Yeti & Roll

yak-yeti-and-roll

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H77.63%
Tuần149%
tháng83.06%

Hãy yên nghỉ

96.54%

Biến động

Biến động trung bình

Tỷ lệ trúng%

33.28%

Yak, Yeti & Roll