Yggdrasil

Yokozuna Clash

yokozuna-clash

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H67.74%
Tuần36.32%
tháng99.19%

Hãy yên nghỉ

96.25%

Biến động

Biến động trung bình

Thanh toán

243

Tỷ lệ trúng%

21.46%