Red Tiger

Zillard King

zillard-king
0 Vỗ tay

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H80%
Tuần51.26%
tháng76.55%

Hãy yên nghỉ

95.67%

Biến động

Độ biến động cao

Thanh toán

30

Tỷ lệ trúng%

24.64%