Kalamba Games

Zombie Queen

zombie-queen

Trò chơi này không có sẵn ở chế thử cho vui, vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để chơi

Trạng thái trò chơi

24H91.5%
Tuần92.39%
tháng59.04%

Hãy yên nghỉ

93.91%

Biến động

Độ biến động cao

Thanh toán

50

Tỷ lệ trúng%

26.32%