Hoàn tiền tiền điện tử hàng tháng

  Hoàn tiền tiền điện tử hàng tháng

  Chúng tôi đang triển khai trên thảm đỏ với chương trình Hoàn tiền tiền điện tử hàng tháng lớn. Hàng tháng, chơi các trò chơi Livecasino.io yêu thích của bạn, đạt một trong bốn hạng và nhận lại tới 20% số tiền thua lỗ ròng của bạn. Và, theo phong cách siêu sao thực sự, bạn càng bay cao, tiền hoàn lại càng cao.  Phần thưởng Hoàn tiền tiền điện tử hàng tháng

  Bậc: Đặt cược: Hoàn tiền:
  15,000 USDT5%
  230,000 USDT10%
  3150,000 USDT15%
  4500,000 USDT20%

  Cách hoạt động:

  • Hãy chọn "THAM GIa" chương trình khuyến mãi Hoàn tiền tiền điện tử hàng tháng và chơi các trò chơi yêu thích của bạn trong tháng.
  • Đặt cược 5,000 lên tới 500,000 USDT để đạt được cấp mới.
  • Tùy thuộc vào mức cược của bạn, bạn sẽ nhận được 5, 10, 15 hoặc 20% tiền hoàn lại cho khoản lỗ ròng của bạn.
  • Hoàn tiền sẽ được phát hành vào ngày trong tuần đầu tiên của mỗi tháng.
  • Các hạng sẽ được đặt lại vào đầu mỗi tháng mới.


  Điều khoản và Điều kiện

  1. Ưu đãi này dành cho tất cả người chơi Livecasino.io từ ngày 1 tháng 5 năm 2022, lúc 00:00 GMT và sẽ liên tục đặt lại vào đầu mỗi tháng mới.
  2. Người chơi cần “CHỌN VÀO” để đủ điều kiện nhận bất kỳ khoản tiền hoàn lại nào.
  3. Người chơi cần đặt cược 5,000/30,000/150,000/500,000 USDT (hoặc tương đương) trên bất kỳ trò chơi Livecasino.io nào để đủ điều kiện nhận tiền hoàn lại 5%/10%/15%/20%.
  4. Người chơi nhận được thỏa thuận hoàn lại tiền cá nhân không đủ điều kiện nhận ưu đãi hoàn lại tiền điện tử hàng tháng.
  5. Tiền hoàn lại sẽ được tính dựa trên số lỗ ròng của người chơi.
  6. Bạn cần nhận khoản tiền hoàn lại từ 10 USDT trở lên để đủ điều kiện nhận bất kỳ khoản tiền hoàn lại nào.
  7. Hoàn tiền tối đa là 100,000 USDT (hoặc tương đương).
  8. Cá cược được chấp nhận bằng tất cả các đơn vị tiền tệ được Livecasino.io.
  9. Phần Hoàn tiền sẽ được thanh toán bằng USDT.
  10. Tiền hoàn lại sẽ được thanh toán vào ngày đầu tiên của mỗi tháng sắp tới trước 17:00 GMT.
  11. Nếu Livecasino.io phát hiện ra gian lận, chơi xấu, bất kỳ thao tác nào đối với các quy tắc khuyến mãi hoặc lạm dụng chương trình khuyến mãi, người chơi có liên quan và các tài khoản liên quan của họ sẽ bị tạm ngưng khỏi chương trình khuyến mãi hiện tại và bất kỳ chương trình khuyến mãi nào trong tương lai.
  12. Liveсasino.io có quyền sửa đổi, tạm ngừng hoặc hủy bỏ chương trình khuyến mãi bất kỳ lúc nào.
  13. Các điều khoản và điều kiện này bổ sung cho các Điều khoản và Điều kiện chung của Livecasino.io, bao gồm cả các Điều khoản và Điều kiện Phần thưởng trùng hợp của nó.
  14. Ngôn ngữ gốc của các điều khoản này là tiếng Anh. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

  logo

  Hoàn tiền tiền điện tử hàng tháng