Bắt đầu

Yêu cầu phần thưởng

Để kích hoạt phần thưởng của bạn (bằng điện thoại di động):

 • Ở góc trên cùng bên trái, nhấp vào biểu tượng menu
 • Nhấp vào “Hiển thị hồ sơ”
 • Chuyển đến tab "Phần thưởng"
 • Bật phần thưởng bạn muốn nhận
 • Nếu phần thưởng của bạn yêu cầu mã, bạn có thể nhập mã này bằng cách nhấp vào "Yêu cầu phần thưởng". Sau đó, bật phần thưởng đã xuất hiện
 • Nếu có thể, hãy chọn một trong các danh mục được liệt kê bên trong phần thưởng để vào thẳng các trò chơi đủ điều kiện

 • Hãy lưu ý:
  Bạn chỉ có thể bật một phần thưởng tại một thời điểm.
  Bạn cần tước bỏ hoặc hoàn thành phần thưởng hiện tại của mình trước khi bật phần thưởng khác.

Để bật phần thưởng của bạn (trên máy tính để bàn):

 • Ở góc trên cùng bên phải của trang, hãy nhấp vào Nạp tiền.
 • Chuyển đến tab "Phần thưởng".
 • Bật phần thưởng bạn muốn nhận
 • Nếu phần thưởng của bạn yêu cầu mã, bạn có thể nhập mã này bằng cách nhấp vào "Yêu cầu phần thưởng". Sau đó, bật phần thưởng đã xuất hiện
 • Nếu có thể, hãy chọn một trong các danh mục được liệt kê bên trong phần thưởng để đến thẳng các trò chơi yêu thích của bạn.

 • Hãy lưu ý:
  Bạn chỉ có thể bật một phần thưởng tại một thời điểm.
  Bạn cần tước bỏ hoặc hoàn thành phần thưởng hiện tại của mình trước khi bật phần thưởng khác.

Những cách khác để được giúp đỡ

Gửi email cho chúng tôi

Liên lạc với chúng tôi qua email

Trò chuyện trực tuyến

Chúng tôi cung cấp hỗ trợ 24/7

Yêu cầu phần thưởng


Phương thức thanh toán
Theo dõi chúng tôi tại
bitcointalk
Giấy phép