Muốn nạp tiền điện tử?

Bắt đầu

Muốn nạp tiền điện tử?

  • Ở góc trên cùng bên phải của trang, hãy nhấp vào "Nạp tiền"
  • Thêm đơn vị tiền tệ trong ví mà bạn muốn gửi vào
  • Sau khi đơn vị tiền tệ ưa thích được chọn, hãy nhấp vào "Nạp tiền"
  • Rồi sao chép địa chỉ nạp tiền một lần và sử dụng địa chỉ đó trong ví của bạn (hoặc quét mã QR)
  • Sau khi giao dịch của bạn được xác nhận, bạn sẽ nhận được thông báo qua email

Những cách khác để được giúp đỡ

Gửi email cho chúng tôi

Liên lạc với chúng tôi qua email

Trò chuyện trực tuyến

Chúng tôi cung cấp hỗ trợ 24/7

Muốn nạp tiền điện tử?


Phương thức thanh toán
Theo dõi chúng tôi tại
bitcointalk
Giấy phép