Nạp tiền bằng thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ hoặc ví trực tuyến?

Bắt đầu

Nạp tiền bằng thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ hoặc ví trực tuyến?

Nạp tiền qua Onramper

  • Chọn phương thức thanh toán “Onramper”
  • Chọn đơn vị tiền tệ Fiat của bạn và loại tiền điện tử bạn muốn mua
  • Điền số tiền bạn muốn nạp
  • Điền vào địa chỉ email của bạn
  • Lấy mã được gửi đến địa chỉ email của bạn và điền vào trên trang web
  • Điền thông tin chi tiết của bạn và nhấp vào tiếp tục
  • Xem lại khoản thanh toán của bạn
  • Điền thông tin chi tiết về thẻ của bạn

Những bài viết liên quan

Những cách khác để được giúp đỡ

Gửi email cho chúng tôi

Liên lạc với chúng tôi qua email

Trò chuyện trực tuyến

Chúng tôi cung cấp hỗ trợ 24/7

Nạp tiền bằng thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ hoặc ví trực tuyến?


Phương thức thanh toán
Theo dõi chúng tôi tại
bitcointalk
Giấy phép