Cách thực hiện rút tiền?

Bắt đầu

Cách thực hiện rút tiền?

  • Đi đến Các quỹ trong cài đặt tài khoản của bạn
  • Đảm bảo rằng ví tiền để rút tiền của bạn đã được kích hoạt
  • Lưu ý rằng thủ tục KYC có thể được yêu cầu để rút tiền
  • Vì lý do pháp lý, chúng tôi không được phép thanh toán các khoản tiền chưa được đặt cược ít nhất một lần

Cách rút tiền điện tử:

  • Chọn số tiền bạn muốn rút
  • Nhập địa chỉ ví của bạn
  • Nhấp vào "Rút tiền"
  • Mặc dù hầu hết các giao dịch tiền điện tử sẽ được xử lý ngay lập tức, nhưng các khoản tiền lớn hơn sẽ được xử lý theo cách thủ công và do đó có thể có sự chậm trễ đôi chút

Những cách khác để được giúp đỡ

Gửi email cho chúng tôi

Liên lạc với chúng tôi qua email

Trò chuyện trực tuyến

Chúng tôi cung cấp hỗ trợ 24/7

Cách thực hiện rút tiền?


Phương thức thanh toán
Theo dõi chúng tôi tại
bitcointalk
Giấy phép