Trò chơi bị kẹt, tôi phải làm gì?

Bắt đầu

Trò chơi bị kẹt, tôi phải làm gì?

Nếu bạn gặp bất kỳ sự cố kỹ thuật nào khi chơi một trong các trò chơi của chúng tôi, vui lòng thử tải lại trò chơi - trò chơi sẽ tiếp tục lại như bạn đã dừng lại. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ với Bộ phận hỗ trợ trò chuyện trực tiếp của chúng tôi hoặc gửi email tới [email protected] với tất cả các chi tiết liên quan.

Những cách khác để được giúp đỡ

Gửi email cho chúng tôi

Liên lạc với chúng tôi qua email

Trò chuyện trực tuyến

Chúng tôi cung cấp hỗ trợ 24/7

Trò chơi bị kẹt, tôi phải làm gì?


Phương thức thanh toán
Theo dõi chúng tôi tại
bitcointalk
Giấy phép